Thursday, June 24, 2021

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Národní konvent vyhlašuje témata dalších kulatých stolů  Konvent je již téměř dva roky stálým místem k setkávání představitelů státní správy se zástupci odborné veřejnosti, sociálních partnerů či institucí EU nad důležitými tématy, jež se řeší na...

Read more